AVÍS LEGAL & PRIVACITAT

AVÍS LEGAL I TERMES D'ÚS

DADES IDENTIFICATIVES

SIVAIT Instalaciones Técnicas, S.L.
Rambla de la Granja, 12-14, Local 1
08750 Molins de Rei – Barcelona

M. (+34) 620 911 442
T. (+34)  936 685 178
sivait@sivait.com

CONDICIONS DE L’ÚS MITJANÇANT AQUEST AVÍS

SIVAIT Instalaciones Técnicas, S.L., informa als usuaris de la pàgina web de la seva política de protecció de dades de caràcter personal. La utilització de l’espai web de SIVAIT Instalaciones Técnicas, S.L., i de qualsevol dels serveis que s’hi incorporen pressuposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten en la política de privadesa que s’exposa.

RECOLLIDA DE DADES

Donant compliment a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades de caràcter personal que es sol·liciten en els nostres formularis s’inclouran en un fitxer de dades personals el responsable i titular del qual és SIVAIT Instalaciones Técnicas, S.L. Així mateix, quan una persona emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que se sol·liciten i accepta l’enviament, autoritza expressament a SIVAIT Instalaciones Técnicas, S.L. a tractar o incorporar en el fitxer automatitzat de la seva propietat les dades personals facilitades en el formulari esmentat i tots les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents esdeveniments que s’ofereixen en aquesta pàgina web.

Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar tots els camps de cada formulari, per a això l’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a SIVAIT Instalaciones Técnicas, S.L. o a qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades o amb dades de tercers. A través de les diferents àrees que formen part d’aquest espai web, els usuaris poden obtenir informació, fer consultes i participar als diferents esdeveniments que SIVAIT Instalaciones Técnicas, S.L. ofereixi mitjançant el seu espai web.

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Les dades facilitades mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d’aquella per a la qual han estat cedides, i seran cancel·lades immediatament després de deixar de ser necessàries per a aquesta finalitat, excepte quan una llei estableixi una altra cosa.

Quan la persona interessada envia les dades personals i l’adreça electrònica a SIVAIT Instalaciones Técnicas, S.L., autoritza expressament la utilització a efectes de comunicacions periòdiques, incloent expressament les que es realitzin per correu electrònic que SIVAIT Instalaciones Técnicas, S.L. o les entitats pertanyents a l’àmbit empresarial de SIVAIT Instalaciones Técnicas, S.L. duguin a terme amb els usuaris, i possibles interessats, per informar-los de les notícies, esdeveniments, etc.

Al marge del que s’ha dit anteriorment, la recollida i el tractament automatitzat de les dades personals facilitades tenen igualment com a finalitat la gestió administrativa i l’execució i el desenvolupament de tota activitat professional pròpia de SIVAIT Instalaciones Técnicas, S.L. i la gestió de l’usuari en els diferents serveis posats a la seva disposició (a efectes merament informatius: sol·licitud d’informació sobre esdeveniments).

SEGURETAT

Tota la informació relativa a dades de caràcter personal rebuda per SIVAIT Instalaciones Técnicas, S.L. és tractada amb la màxima confidencialitat, i es procedeix únicament a les comunicacions estrictament necessàries per a la prestació del servei que interessa en cada cas i les comunicacions i cessions autoritzades per l’usuari mitjançant aquesta política de privacitat.

SIVAIT Instalaciones Técnicas, S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals requerits legalment i ha instal·lat els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració de les dades personals facilitades i l’accés no autoritzat a aquestes dades.

L’usuari té dret a accedir a la informació que li concerneix recopilada en els fitxers de SIVAIT Instalaciones Técnicas, S.L., corregir-la si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, per la via del correu electrònic a l’adreça sivait@sivait.com

CESSIÓ DE DADES

L’usuari accepta que les seves dades puguin ser cedides, exclusivament per a les finalitats descrites anteriorment, a les entitats amb les quals participa SIVAIT Instalaciones Técnicas, S.L.  L’acceptació de l’usuari que les seves dades puguin ser tractades o cedides de la manera establerta en aquest paràgraf té sempre el caràcter de revocable, sense efectes retroactius, d’acord amb el que disposen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

MODIFICACIÓ D’AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

SIVAIT Instalaciones Técnicas, S.L. es reserva el dret de modificar la seva política de protecció de dades d’acord amb el seu criteri, a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o de la pràctica empresarial. Si SIVAIT Instalaciones Técnicas, S.L., introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l’usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades. Sigui com sigui, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeix a l’espai web.

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

IDENTITAT I ADREÇA DEL RESPONSABLE DEL FITXER ON ES TROBEN LES SEVES DADES

En virtut de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, Protecció de Dades de Caràcter Personal, SIVAIT Instalaciones Técnicas, S.L. amb domicili social a Rambla de la Granja, 12-14, Local 1 – 08750 Molins de Rei – Barcelona (d’ara endavant el Responsable del Fitxer), l’informa que en introduir les seves dades a través dels formularis electrònics de la nostra web ens subministrarà determinades dades de caràcter personal que es tractaran de forma automatitzada i en els corresponents fitxers dels quals SIVAIT Instalaciones Técnicas, S.L. és titular i responsable.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

La recollida i tractament automatitzat de les seves dades personals té com a finalitat fer-li participar en els concursos i promocions que oferim a través del nostre web, així com rebre el nostre Newsletter si així ho desitja. Per la present, vostè consent el tractament de les seves dades amb la finalitat de ser utilitzats per a l’enviament de promocions publicitàries i prospecció comercial a través de qualsevol mitjà, incloent per via electrònica, per l’empresa SIVAIT Instalaciones Técnicas, S.L. i altres relacionades amb el sector.

DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ

En tot moment podrà exercitar el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant la seva sol·licitud escrita i signada dirigida al Departament Legal de SIVAIT Instalaciones Técnicas, S.L. acompanyant fotocòpia del seu DNI a l’adreça postal indicada o bé a la següent adreça de correu electrònic sivait@sivait.com. Així mateix, en qualsevol moment podrà revocar el consentiment dalt prestat per a la cessió de les seves dades personals i la recepció de comunicacions comercials enviant una comunicació en aquest sentit a l’adreça de correu electrònic indicant la paraula “Baixa” a l’assumpte a l’adreça de correu electrònic a dalt referenciada.

CONTACTE

Not readable? Change text. captcha txt