CONCESIONARIS BMW-AUTOBUIGAS (Sant Boi de Llobregat)

Instal·lació completa de tot el concessionari (tallers, exposició, oficines); Instal·lació elèctrica, clima, fontaneria, gas, megafonia, extinció d’incendis i xarxa informàtica.
PROJECTES RELACIONATS