MEGAYATE “SEMAYA”

Durant l’any 2009 portem a terme l’actualització total del “MEGAYATE SEMAYA”, on tant sòls és conserva el casc i les portes exteriors.
PROJECTES RELACIONATS