“MUSEU EGIPCI” DE BARCELONA

Instal·lació completa de tot el Museu Egipci (enllumenat, quadres elèctrics, clima, fontaneria, extinció d’incendis, …); Instal·lació d’enllumenat complet de les sales d’exposicions.
PROJECTES RELACIONATS