“MUSEU MARÍTIM” DE BARCELONA

Instal·lació completa de les grans naus del Museu Marítim (enllumenat, quadres elèctrics, clima, fontaneria, extinció d’incendis,…); Instal·lació d’enllumenat complet de les sales d’exposicions.
PROJECTES RELACIONATS